Nagrody

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

 

1. Gmina miejska (łącznie z miastami na prawach powiatu)
2. Gmina wiejsko - miejska
3. Gmina wiejska
4. Powiat ziemski
5. Województwa samorządowe

 

I Nagroda

Roczny abonament na trzy dowolnie wybrane produkty z rodziny LEX Navigator, z której rekomendujemy: LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, LEX Navigator Zamówienia Publiczne, LEX Navigator Procedury Prawo Pracy, LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego, LEX Navigator Postępowanie Cywilne.

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe krok po kroku w formie interaktywnych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy dokonania określonych czynności oraz potencjalne reakcje innych uczestników postępowania.

II Nagroda


Roczny abonament na dwa dowolnie wybrane produkty z rodziny LEX Navigator, z której rekomendujemy: LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, Lex Navigator Zamówienia Publiczne.
Pakiet szkoleń dla samorządowców


Wolters Kluwer SA specjalizuje się w organizacji szkoleń ukierunkowanych na potrzeby administracji publicznej. Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte skierowane zarówno do pracowników jak i kadry kierowniczej administracji. Naszą ofertę dopasowujemy do wysokich wymagań naszych Klientów.

III Nagroda

Roczny abonament na jeden produkt z rodziny LEX Navigator, z której rekomendujemy LEX Navigator Postępowanie Administracyjne.
Czytnik + komplet e-book'ów – do wartości 2000 zł

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan