Zgłoszenie JST

Podmiot:
Nazwa JST: *
Miejscowość: *
Kod pocztowy: *
Adres [ulica i numer]: * /
Pierwsze imię: *
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Adres e-mail: *
   * Wymagane pola!
Stanowisko: *
Wielkość JST: *

Dowiedziałem się o konkursie przez:

* Pola, których wypełnienie jest wymagane.

Zapoznałem/ałam się z Regulaminem Konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wolters Kluwer SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przyokopowa 33 dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oraz celów marketingowych Partnera Strategicznego, Organizatorów i Partnerów w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.), mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania a także żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowa 33 na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 154, poz. 1204).

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan